ZIEKTEVERZUIM IN 18 JAAR NIET ZO LAAG GEWEEST

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het ziekteverzuim in 2014 gedaald is tot 3,8%, het laagste percentage sinds 1996. Het CBS vermoedt dat dit onder andere te maken heeft met de economische situatie. Werknemers zijn minder snel geneigd om zich ziek te melden.

Het CBS berekent na elk kalenderjaar het gemiddelde verzuimpercentage. Dit geeft weer hoeveel dagen werknemers gemiddeld afwezig waren door ziekte ten opzichte van het totaal aan werkdagen. In 2014 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 3,8%, dat is lager dan het sinds 1996 is geweest. Deze daling is in de jaren voorafgaand aan 2014 al ingezet. Voor het lage percentage in 2014 heeft het CBS meerdere verklaringen.

Economie en milde griepgolf dragen bij aan daling ziekteverzuim. Het lage ziekteverzuim houdt mogelijk verband met de wankele staat van de economie. Deze kan leiden tot angst voor baanverlies, waardoor werknemers zich minder snel ziek melden. Ook haalt het CBS het lage aantal griepmeldingen aan als reden voor het lage verzuimpercentage. Waar normaal gesproken een griepgolf in de herfst en winter voor veel ziekmeldingen zorgt, bleef in 2014 een serieuze griepepidemie achterwege. Griep is de voornaamste reden voor een ziekmelding.
Ziekteverzuimpercentage ligt hoger in grote organisaties

Uit de analyse van CBS blijkt ook dat werknemers in grote organisaties in 2014 meer verzuimden dan werknemers in kleine organisaties. Bij organisaties met minder dan tien werknemers lag het ziekteverzuimpercentage op 1,6%, terwijl dit bij organisaties met meer dan 100 werknemers op 4,6% lag.

Wel is de daling van het ziekteverzuim in grote organisaties het grootst. Sinds 2001 nam bij hen het ziekteverzuim met 2,5 procentpunt af. Bedrijfstakken met een relatief hoog ziekteverzuim zijn de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur.

The IPL, or Indian Premier League, stands as one of the world’s premier cricket tournaments, and the IPL-App.in ensures fans never miss a moment. This application delivers real-time match updates, in-depth statistics, and exclusive interviews straight from the pitch. For those passionate about the intense competition and electrifying atmosphere of the IPL, this app serves as an essential tool to stay updated.