Starters

WESFIN.NL

WESFIN HELPT STARTERS

Wij helpen starters met hun eerste stappen als ondernemer. Dit betreft niet alleen de financieel zakelijke dienstverlening rondom een startende onderneming, maar zeker ook onze functie als adviseur. Als ondernemers kennen wij immers de valkuilen en gezien onze kennis en ervaring vanuit ons brede werkterrein zijn wij in staat om een start vanuit een veel breder kader te begeleiden. Overmoed of juist een te voorzichtige aanpak, te weinig kennis van regelgeving en verplichtingen die daaruit voortvloeien, een te hoog verwachtingspatroon of gewoonweg geen goed ondernemingsplan. In onze dagelijkse praktijk zijn dit zaken die een gezonde ontwikkeling in de weg staan en die vooral ook voorkomen kunnen worden. Elke starter wordt dan ook persoonlijk door een adviseur onder de hoede genomen.
Voor starters hanteren wij speciale (opstart) tarieven.

FINANCIERING

Het verkrijgen van een financiering is niet eenvoudig. De crisis van de afgelopen jaren maakt het voor veel starters niet makkelijk een financiering te verkrijgen. Banken zijn terughoudend in het verstrekken van financieringen aan bedrijven.

Starters kunnen gebruik maken van onze (opstart) tarieven. De eerste periode een speciaal tarief voor de gezamenlijke planning en toetsing haalbaarheid. Bij een positieve beoordeling door ons team begeleiden wij de ondernemer in het vervolgtraject. Het optimaliseren van het ondernemingsplan, de financiële prognoses en het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Dit doen we samen met onze accountant. Na een gezamenlijk akkoord dienen we de aanvraag in bij diverse banken.

Mocht de aanvraag niet worden goedgekeurd dan gaan wij op zoek naar alternatieven. Indien de aanvraag uiteindelijk tot een positief resultaat heeft geleid, en de ondernemer besluit om gebruik te gaan maken van onze administratiediensten, dan wordt een deel van de begeleidingskosten gecrediteerd.

LONEN

We nemen graag uw volledige loonadministratie uit handen. Loonadministratie is een apart vak. Niet alleen komen er fiscale zaken bij kijken, u wilt natuurlijk ook te allen tijde inzicht hebben in uw HR. Zaken als vakantiedagen en ziekteverzuim horen hier absoluut bij. Maar ook kunt u ervoor kiezen een deel van de werkzaamheden zelf uit te voeren. In dit geval kijken wij met u mee.

PARTNERS & KLANTEN

Samenwerken aan een beter resultaat………..

Wij streven naar een transparante samenwerking. Klanten voelen zich bij ons thuis omdat ze zichzelf mogen zijn en serieus genomen worden. Serieus nemen wil ook zeggen dat we zoeken naar datgene wat een onderneming echt bijzonder en dus onderscheidend maakt. Klanten voelen zich ook thuis bij ons omdat we zelf ook gewone, ondernemende mensen zijn.

Onze klanten zijn ook onze partners.

TARIEVEN

Ons wesfin hanteert een transparante en scherpe prijsstelling voor haar diensten. Klik hier om een offerte aan te vragen. U zult snel constateren dat een hoogwaardig wesfin niet duur hoeft te zijn.

FORMULIEREN

Ons wesfin levert standaard formulieren, overeenkomsten en checklists met betrekking tot administratie. Formulieren als:

–         Arbeidsovereenkomsten

–         Huishoudelijk reglement

–         Kasopmaak formulieren

–         Facturatie voorbeelden

–         Functioneringsgesprekken

–         Sollicitatieformulieren

–         Reserveringslijsten

–         Werkroosters en urenlijsten

–         HACCP registratielijsten

Etc.